• საგარანტიო  მომსახურება უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში პროდუქტის უფასო შეკეთებას, შეკვეთის მიღებიდან 5 დღეში კი, მის შეცვლას, ან დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი; ან პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას. საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონში მითითებულ მისამართზე.
 • საგარანტიო ტალონის შევსებისას ოპერატორი აუცილებლად უთითებს ბრენდს, ნივთის დასახელებას, მოდელს, სერიულ ნომერს, შეძენის თარიღს, მომხმარებლის სახელსა და გვარს, საგარანტიო ვადას და ჩვენი წარმომადგენელის ხელმოწერას.
 • გაითვალისწინეთ! ჩვენთან შეძენილი პროდუქცია ექვემდებარება მხოლოდ საგარანტიო პირობებით მომსახურებას, მისი დაბრუნება არ ხდება (გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია გადაცვლა, წინასწარი შეთანხმებით). 

 • საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

  • ფიზიკურად დაზიანებულ პროდუქტზე, მაგ.: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი და სხვა;
  • სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია წყალგამძლეობა;
  • პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე ან ხარვეზებზე;
  • ტექნიკაზე, რომესაც არ უფიქსირდება ქარხნული ან ჩვენს მიერ მინიჭებული სერიული ნომერი;
  • პროდუქციის ექსპლოატაციის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში;
  • არასტანდარტული ქსელის ძაბვით დაზიანების შემთხვევაში;
  • პროდუქტზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებულია მესამე, არა ჩვენი წარმომადგენელი პირის მიერ.

  საგარანტიოს მომწოდებლის მხარე ვალდებულია

  • საგარანტიოს მომწოდებლის სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული პროდუქტი საგარანტიო ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად. გაითვალისწინეთ, რომ ახალ პროდუქციაზე ჩვენ არ ვახდენთ საგარანტიო მომსახურებას და მასზე მომსახურება საქართველოში მისი ოფიციალური წარმომადგენლის სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება. თუმცა, ჩვენი კომპანია სრულად ჩართული იქნება კომუნიკაციის პროცესში.
  • შეაკეთოს პროდუქტი სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან მომწოდებლის საგარანტიო პირობებში მითითებულ ვადაში.
  • საგარანტიო მომსახურების მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 25 სამუშაო დღე. თუ ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა პროდუქტის მუშა მდგომარეობაში დაბრუნება, ხდება ალტერნატივის შეთავაზება.

  პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა შესაძლებელია თუ:

  • პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს;
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
  • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას.

  Laptops.ge-ს მიერ პროდუქტის გამოცვლა ან თანხის დაბრუნება ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში მომხმარებელთან შეთანხმებით შეიძლება მოხდეს. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ განახლებული პროდუქციის შემთხვევაში თუ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ფუნქციონირებისთვის უმნიშვნელო ვიზუალური ხარვეზები, ამ შემთხვევაში პრეტენზიები არ განიხილება.

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურა

  • დააფიქსირეთ პრობლემა Laptops.ge-ს სერვის ცენტრში ან ქოლ ცენტრში.
  • თუ დისტანციური ინსტრუქტაჟის შედეგად პროდუქტის ექსპლუატაცია მაინც ვერ ხერხდება, ვიწყებთ საგანტიო პირობების შესრულებას.
  • ინფორმაციას დასაბრუნებელი/შესაცვლელი პროდუქტის შესახებ ვიღებთ არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნებაზე განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შეკვეთის მიღებისთანავე, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში.
  • საჩივრის მიღების შემდეგ ხდება პროდუქტის დიაგნოსტირება.
  • ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ვახორციელებთ პროდუქტის შეკეთებას, დაბრუნებას, შეცვლას, ან გადახდილი თანხის სრულად ან ნაწილობრივ კომპენსირებას.

  საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება შემდეგი დასახელების პროდუქციაზე:

  • პროგრამული უზრუნველყოფა;
  • ქსელური მოწყობილობები;
  • მაუსები;
  • სადენები;
  • ნოუთბუქის ჩანთები;
  • როუტერები;
  • Wi-Fi და Bluetooth ადაპტერები;
  • სვიჩები;
  • სხვადასხვა ტიპის აქსესუარები;
  • და სხვა.

  გაითვალისწინეთ, რომ საგარანტიო მომსახურების მიღება შეუძლებელია საგარანტიო საბუთის დაკარგვის შემთხვევაში.