• საგარანტიო  მომსახურება უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში პროდუქტის უფასო შეკეთებას, შეკვეთის შეძენიდან 5 დღის განმავლობაში კი მის შეცვლას, ან დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი. 
 • საგარანტიო ტალონის შევსებისას ოპერატორი აუცილებლად უთითებს ბრენდს, ნივთის დასახელებას, მოდელს, სერიულ ნომერს, შეძენის თარიღს, მომხმარებლის სახელსა და გვარს, პირად ნომერს (ან საიდენტიფიკაციო კოდს), საგარანტიო ვადას და ჩვენი წარმომადგენელის ხელმოწერას.
 • გაითვალისწინეთ! ჩვენთან შეძენილი პროდუქცია ექვემდებარება მხოლოდ საგარანტიო პირობებით მომსახურებას, მისი დაბრუნება კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ხდება. სხვა შემთხვევებში შესაძლებელია პროდუქციის გადაცვლა, წინასწარი შეთანხმებით.
 • გაითვალისწინეთ! Laptops.ge-ზე შეძენილი პროდუქციის მიწოდებას ვახდენთ საკურიერო სერვისების დახმარებით. ტრანსპორტირების დროს არ არის გამორიცხული სხვადასხვა სახის ინციდენტები. ამიტომ, პროდუქციის მიღების შემდეგ ვიზუალური დაზიანება ან სხვა პროდუქტის მნიშვნელოვანი ხარვეზი (მაგ: გატეხილი ან გაბზარული კორპუსი, გაბზარული ეკრანი და სხვა მსგავსი დაზიანება) კომპანიას უნდა ეცნობოს ჩაბარების დღის ბოლომდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზიები არ განიხილება.

 • საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

  • ფიზიკურად დაზიანებულ პროდუქტზე, მაგ.: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი და სხვა;
  • სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია წყალგამძლეობა;
  • პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე ან ხარვეზებზე;
  • ტექნიკაზე, რომესაც არ უფიქსირდება ქარხნული ან ჩვენს მიერ მინიჭებული სერიული ნომერი;
  • პროდუქციის ექსპლოატაციის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში;
  • არასტანდარტული ქსელის ძაბვით დაზიანების შემთხვევაში;
  • პროდუქტზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებულია მესამე, არა ჩვენი წარმომადგენელი პირის მიერ;
  • ლეპტოპთან ერთად გაყიდულ ელემენტ(ებ)ზე და დამტენზე, რაც შეძენილ ნივთს კომპლექტაციაში მოყვება.

  საგარანტიო მომსახურების მომწოდებელი მხარე ვალდებულია

  • საგარანტიო მომსახურების მომწოდებელი სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული პროდუქტი საგარანტიო ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად.
  • შეაკეთოს პროდუქტი სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან მომწოდებლის საგარანტიო პირობებში მითითებულ ვადაში;
  • საგარანტიო მომსახურების მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 45 სამუშაო დღე. თუ ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა პროდუქტის მუშა მდგომარეობაში დაბრუნება, ხდება ალტერნატივის შეთავაზება ან თანხის დაბრუნება;
  • გაითვალისწინეთ! ახალი პროდუქციის შემთხვევაში ჩვენ არ ვახდენთ საგარანტიო მომსახურებას. ახალ ლეპტოპებზე საგარანტიო მომსახურება საქართველოში მისი ოფიციალური დისტრიბუტორის ავტორიზებულ სერვის ცენტრის მიერ ხორციელდება. თუმცა, ჩვენი კომპანია სრულად ჩართული იქნება კომუნიკაციის პროცესში.

  პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა შესაძლებელია თუ:

  • პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები მნიშვლელოვნად არ შეესაბამება საიტზე განთავსებულ ტექნიკური მახასიათებლებს;
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
  • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას.

  Laptops.ge-ს მიერ პროდუქტის გამოცვლა ან თანხის დაბრუნება ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში მომხმარებელთან შეთანხმებით შეიძლება მოხდეს. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ განახლებული პროდუქციის შემთხვევაში თუ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ფუნქციონირებისთვის უმნიშვნელო ვიზუალური ხარვეზები, ამ შემთხვევაში პრეტენზიები არ განიხილება.

  გაითვალისწინეთ! ახალი მოდელების დაბრუნების განხილვა შესაძლებელი იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ პროდუქტს თან ახლავს თანმხლები ნაწილები, დაუზიანებელი ყუთი და დოკუმენტაცია (ტექნიკური პასპორტი, ნივთზე თანმხლები სხვა დოკუმენტები, ნივთის დაუზიანებელი ყუთი, აქსესუარები და სხვა).  

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურა

  • დააფიქსირეთ პრობლემა Laptops.ge-ს სერვის ცენტრში ან ქოლ ცენტრში;
  • თუ დისტანციური ინსტრუქტაჟის შედეგად პროდუქტის ექსპლუატაცია მაინც ვერ ხერხდება, ვიწყებთ საგანტიო პირობების შესრულებას;
  • ინფორმაციას დასაბრუნებელი/შესაცვლელი პროდუქტის შესახებ ვიღებთ არა უგვიანეს შეძენიდან 5 სამუშაო დღისა. პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნებაზე განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შეკვეთის მიღებისთანავე, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში;
  • საჩივრის მიღების შემდეგ ხდება პროდუქტის დიაგნოსტირება;
  • ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ვახორციელებთ პროდუქტის შეკეთებას, დაბრუნებას, შეცვლას, ან გადახდილი თანხის სრულად ან ნაწილობრივ კომპენსირებას.

  საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება ან შეზღუდულია შემდეგი დასახელების პროდუქციაზე:

  • დამტენებზე და ელემენტებზე საგარანტიო ვადა იზღუდება 30 დღემდე;
  • ლეპტოპების ეკრანებზე;
  • პროგრამული უზრუნველყოფა;
  • ქსელური მოწყობილობები;
  • მაუსები;
  • სადენები;
  • ნოუთბუქის ჩანთები;
  • როუტერები;
  • Wi-Fi და Bluetooth ადაპტერები;
  • სვიჩები;
  • სხვადასხვა ტიპის აქსესუარები;
  • და სხვა.

  მნიშვნელოვანია! ასევე, გაეცანით ონლაინ შეძენილი პროდუქციის 14 დღის განმავლობაში დაბრუნების წესებს.