• საგარანტიო  მომსახურება უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში პროდუქტის უფასო შეკეთებას, შეკვეთის მიღებიდან 5 დღეში კი, მის შეცვლას, ან დაბრუნებას იმ შემთხვევაში თუ: პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას; პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი; ან პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას. საგარანტიო მომსახურება ხორციელდება საგარანტიო ტალონში მითითებულ მისამართზე.
 • საგარანტიო ტალონის შევსებისას ოპერატორი აუცილებლად უთითებს ბრენდს, ნივთის დასახელებას, მოდელს, სერიულ ნომერს, შეძენის თარიღს, მომხმარებლის სახელსა და გვარს, საგარანტიო ვადას, ჩვენი კომპანიის ბეჭედს და ჩვენი წარმომადგენელის ხელმოწერას.
 • გაითვალისწინეთ! ჩვენთან შეძენილი პროდუქცია ექვემდებარება მხოლოდ საგარანტიო პირობებით მომსახურებას, მისი დაბრუნება არ ხდება (გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია გადაცვლა, წინასწარი შეთანხმებით). 

 • საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება

  • ფიზიკურად დაზიანებულ პროდუქტზე, მაგ.: გატეხილი, გაკაწრული, ჩაჭყლეტილი, დამწვარი, დამდნარი და სხვა;
  • სითხით გამოწვეულ დაზიანებაზე, იმ შემთხვევაშიც თუ მოდელის სპეციფიკაციაში მითითებულია წყალგამძლეობა;
  • პროგრამული უზრუნველყოფის დაზიანებაზე;
  • დაზიანებული ქარხნული სერიული ნომრის მქონე პროდუქტზე;
  • პროდუქციის ექსპლოატაციის ნორმების დარღვევის შემთხვევაში;
  • არასტანდარტული ქსელის ძაბვით დაზიანების შემთხვევაში;
  • პროდუქტზე, რომელზეც სამონტაჟო ან საგარანტიო სამუშაოები შესრულებულია მესამე, არა ჩვენი წარმომადგენელი პირის მიერ.
  • სერვის ცენტრი ვალდებულია შეაკეთოს დაზიანებული პროდუქტი საგარანტიო ტალონში მითითებული პირობების შესაბამისად.
  • შეაკეთოს პროდუქტი სერვის ცენტრში მიღების მომენტიდან მომწოდებლის საგარანტიო პირობებში მითითებულ ვადაში.
  • საგარანტიო მომსახურების მაქსიმალური ხანგრძლივობა არის 25 სამუშაო დღე. თუ ამ პერიოდში ვერ მოხერხდა პროდუქტის მუშა მდგომარეობაში დაბრუნება, ხდება ალტერნატივის შეთავაზება.

  პროდუქტის დაბრუნება/შეცვლა შესაძლებელია თუ:

  • პროდუქტის დიზაინი ან მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე განთავსებულ ინფორმაციას.
  • პროდუქტს აქვს ქარხნული წუნი;
  • პროდუქტი დაზიანდა ტრანსპორტირებისას.

  Laptop.ge თანხას აბრუნებს ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში მომხმარებელთან შეთანხმებით. თუმცა გაითვალისწინეთ: თუ პროდუქტს შენარჩუნებული აქვს ყველა ფუნქციონალური მახასიათებელი, თუმცა, შეინიშნება ვიზუალური ხარვეზები, კომპანია აბრუნებს მხოლოდ თანხის 60-90%-მდე ნაწილს.

  საგარანტიო მომსახურების მისაღებად საჭირო პროცედურა

  • დააფიქსირეთ პრობლემა Laptop.ge-ს სერვის ცენტრში ან ქოლ ცენტრში.
  • თუ დისტანციური ინსტრუქტაჟის შედეგად პროდუქტის ექსპლოატაცია მაინც ვერ ხერხდება, ვიწყებთ საგანტიო პირობების შესრულებას.
  • ინფორმაციას დასაბრუნებელი/შესაცვლელი პროდუქტის შესახებ ვიღებთ არა უგვიანეს 5 სამუშაო დღისა. პროდუქტის შეცვლა/დაბრუნებაზე განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია შეკვეთის მიღებისთანავე, ხარვეზების არსებობის შემთხვევაში.
  • საჩივრის მიღების შემდეგ ხდება პროდუქტის დიაგნოსტირება.
  • ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში ვახორციელებთ პროდუქტის შეკეთებას, დაბრუნებას, შეცვლას, ან გადახდილი თანხის სრულად ან ნაწილობრივ კომპენსირებას.

  საგარანტიო პირობები არ ვრცელდება შემდეგი დასახელების პროდუქციაზე:

  • პროგრამული უზრუნველყოფა;
  • ქსელური მოწყობილობები;
  • მაუსები;
  • სადენები;
  • ნოუთბუქის ჩანთები;
  • როუტერები;
  • Wi-Fi და Bluetooth ადაფტერები;
  • სვიჩები;
  • სხვადასხვა ტიპის აქსესუარები.

  გაითვალისწინეთ, რომ საგარანტიო მომსახურების მიღება შეუძლებელია საგარანტიო საბუთის დაკარგვის შემთხვევაში.